Asansör Bakım Onarım Arıza

Çınar Asansör, asansörlerinizin periyodik bakımlarının yanında anlık ve arzıa durumlarında bakım onarım hizmeteri vermektedir.

Yasal zorunluluk olan Asansörlerinizin bakımlarını Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği doğrultusunda yapmaktayız..

18.11.2008 Tarihli, 27058 sayılı Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği gereğince asansörün hizmete alınmasını müteakip iki yıl sonra, devamında yılda en az bir kere olmak üzere yapılması gereken kontrollerdir. Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği'nin amacı, insanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin hizmete alındıktan sonra çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak üzere; işletilmesi, bakımı ve yıllık kontrolleri için uyulması gereken kuralları belirlemektir.

Asansör bakım, onarım, servis, arıza, montaj, revizyon ve modernizasyon işlerini kaliteli ve garantili olarak yapmaktayız....

Asansör Bakım Onarım Gebze

Asansör Bakım Onarım Revizyon Montaj